Zálohy
Platba záloh na ubytování v chatkách v červenci a srpnu

...Podmínky objednání ubytování v chatkách v měsících červenec-srpen.

Objednání ubytování

a) Host objednává ubytování v autokempu ústně, telefonicky, emailem či online rezervací. Objednávka je akceptována po zaplacení zálohy ve výši aspoň 20% (minimálně 200Kč) z částky za ubytování. Záloha musí být uhrazena bankovním převodem do 14 -ti dnů, od doručení zálohového listu, na účet provozovatele, v případě, že nebude záloha uhrazena, rezervace bude zrušena.

b) Host uhradí doplatek ceny ubytování v den nástupu na recepci hotově nebo platební kartou.

Storno podmínky:

1. Zákazník má právo zrušit rezervaci i bez udání důvodu, nejpozději však do 30 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Jednorázový stornovací poplatek činí 100,- Kč za rezervaci.

2. Pokud dojde ke stornování pobytu v kratší době než 30 dní, záloha propadá ve prospěch Poskytovatele a tím zaniká nárok na její vrácení.

3. Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení doručeno Poskytovateli.

4. Storno poplatek nebude účtován, pokud zákazník udá zvlášť závažný důvod ke stornování rezervace (např. úmrtí v rodině, závažná nemoc, atd.)

5. Po zaplacení 100 % ceny za ubytování a následného zrušení v průběhu pobytu, nemá host nárok na vrácení peněz za pobyt.

6. Případné vrácení zálohy nebo její části, bude provedeno na číslo účtu ze kterého byla záloha zaplacena. V případě předání zálohy v hotovosti bude tato vrácena po předložení dokladu o složení zálohy.

7. Zaplacením zálohy souhlasí zákazník s výše uvedenými storno poplatky.

Zálohu poukazujte na č.ú.: 3791890217/0100

Do zprávy pro příjemce napište jméno objednavatele !

Přejeme všem návštěvníkům příjemný pobyt. Budete-li mít přání a připomínky, obraťte se na nás.